ಸಮೂಹ ಚರ್ಚೆ: ಯಶಸ್ವಿನ ಸೂತ್ರಗಳು

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್‍ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೂ, ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗೂ ಹೋಲಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ, ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನೀವು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬೆರೆತು, ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲಿರಾ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೇ ಬಂಡವಾಳ. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಭಾಷೆಯ ಪರಿಣತಿಯೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್‍ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಲ್ಲ.

ಸಮೂಹ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಸವಾಲೆನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೂ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೋ ಎಂಬ ಆತಂಕಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಮೂಹ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ 8-10 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿರಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು, 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ; ಒಲಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇಕೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ; ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆಯೇ; ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಚರ್ಚೆ ಶುರು; ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಚರ್ಚೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಾ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಮೂಹ ಚರ್ಚೆ-ಯಶಸ್ವಿ ತಂತ್ರಗಳೇನು?

 • ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ.
 • ನಿಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಣ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರಲಿ.
 • ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯೆ ಆಸೀನರಾದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಸುಲಭ.
 • ಮೊದಲು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವರು, ನಿರ್ವಾಹಕರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದಿಡಿ.
 • ಆದರೆ, ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರದಿದ್ದರೇ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ; ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, “ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಸತೀಶ್…ನೀವು ಮಾತನಾಡಬಯಸುತ್ತೀರ?”. ಹೀಗೆ ಚರ್ಚೆಯ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
 • ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ; ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಾಗ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖನಗಳನ್ನೂ, ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೇ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಮಂಡಿಸಿದರೆ? ಆಗ, ಕಂಗಾಲಾಗಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, “ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
 • ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ. ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಲ್ಲ.
 • ಇಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾತನಾಡಲು ಪೈಪೋಟಿಯಿರುವುದರಿಂದ, ಗೊಂದಲವಾಗಬಹುದು; ಜಗಳಗಂಟತನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು, ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ನಿರೂಪಕರಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
 • ಚರ್ಚೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಗುಂಪಿನ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಸಮೂಹ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಖಚಿತ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಹೆಚ್ಚೆಂಬ ಮನೋಭಾವವಿದ್ದು, ಮೊಂಡು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ ಜೊತೆ ಮನೋಭಾವವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾದ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವುದು ಅಸಂಭವ.

ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಕೌಶಲಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲವೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ. ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೂ, ನಿಮಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ, ಸೂಕ್ತವಾದ ದೇಹಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ, ಸರಿಯಾದ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಭಾವದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದೇ, ನಾಯಕತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ. ಈ ಕೌಶಲವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ಅಥವಾ ತರಬೇತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್‍ನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ಸಮೂಹ ಚರ್ಚೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್‍ಗೆ ಬರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ತರಬೇತಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರಕುವುದರಿಂದ, ಈ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನ ಏಣಿಯಿದ್ದಂತೆ.

                        

About author View all posts Author website

V Pradeep Kumar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *