Tag - loss

ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮ್ (S. Venkatram)

“ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ವಿಷಯ. ದೇಶ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಇಳಿತಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಜನರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಆಪಾದನೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಕಾಲದ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರ...

ಅಪ್ಪನೂ ಆಗಿದ್ದಳೂ ನನ್ನಮ್ಮ

ಸಾವು ನಿಗೂಢ….. ಎಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜವಾದಿ, ಮುತ್ಸದ್ದಿ ದಿ|| ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಅದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಸು ನೀಗಿದ್ದರು. ಅದಾಗಿ ಸಾವು ಕೇವಲ ನಿಗೂಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು...