V Pradeep Kumar | Educational Expert Bangalore Karnataka, Counselor, overseas education career consultants, Author, Senior Management Professional, Deccan Herald - Part 4

My writings are a reflection of my experience of life

With 35 years of experience as a Management Professional, and reading as a hobby has led to expressing my thoughts into words and then began a journey of thoughts, words and expressions. My writings are therefore a reflection of my observations and experiences of life.
If you like to read the latest of my writings and to fix a meeting, please contact me – V. Pradeep Kumar

ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಯಾರಿ

ನೀವು ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಂಪನಿಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್‍ನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ?

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್‍ನ್ನು ಮೊದಲು ನಡೆಸಿ, ಪಾಸಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ-ಸಾಮೂಹಿಕ ಚರ್ಚೆ [ಜಿ.ಡಿ] ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ-ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
Read More

ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯಿರಿ

ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿ ಬಿ.ಕಾಂ. ಪದವಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ರವಿಯನ್ನು ನೀನೇಕೆ ಬಿ.ಕಾಂ. ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಬಂದ ಉತ್ತರ: ‘ನಾನು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ಸರಿಯಾದದ್ದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ’.

Read More

ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ

ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗವೆಂಬುದು ಜನಪ್ರಿಯ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಮಾನವನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾರವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಗುಟ್ಟು. ಆದರೂ, ಅದೇಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸೇರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ?

Read More

/* ]]> */